• Để mua giày dép với giá sỉ, quý khách cần tuân thủ các yêu cầu sau:
    • Lấy cả dây cho mọi đơn hàng bán ra và không bán sỉ lẻ size. Không chọn size mọi trường hợp.
    • Bán sỉ đơn hàng gửi đi từ 20 đôi, được chọn nhiều mẫu. Nếu lấy dưới 20 đôi, phải thêm phí dịch vụ 5k/1 đôi.
    • Khách đến lấy trực tiếp chỉ cần lấy 1 dây, được giá chuẩn đã niêm yết. Không phải thêm phí dịch vụ 5k/1 đôi.
    • Mỗi dây thường bao gồm ít nhất 4 size trở lên, với khoảng size nam từ 39-42, size nữ từ 35-38 và size nhỏ từ 30-34. Các xưởng có thể tăng hoặc giảm size hoặc thêm 1 size để phù hợp, nhưng một dây luôn có ít nhất 4 size trở lên.
    • Một số mẫu đủ 5 size cho 5 đôi, nhưng cũng có một số mẫu chỉ có 4 size và bù 1 size bất kỳ để đủ 5 đôi 1 dây. Rất ít trường hợp có 6 đôi 1 dây.